Wie zijn wij?

De trainers en adviseurs van SamenZelf zijn professionals met jarenlange ervaring in het coachen en begeleiden van mensen met een beperking en in het coachen van collega’s. Ze zijn werkzaam binnen REA College Bartiméus.

Het doel van SamenZelf

Het doel van SamenZelf is om jou te leren werken op een manier die prettig is voor jou en je cliënt of leerling. Dit doen we door het ontwikkelen en geven van workshops, trainingen en door achtergrondinformatie te bieden op deze website.

De visie van SamenZelf

Jongeren met beperkingen die vaak hebben gehoord dat ze worden beperkt in hun mogelijkheden, hebben het gevoel dat ze door de maatschappij al zijn opgegeven. Het is een heel proces deze jongeren weer in zichzelf te laten geloven, en nog moeilijker samen met hen wegen te vinden naar regulier werk. Dit is wat REA College Bartiméus probeert.

Centraal in SamenZelf staat de relatie tussen cursist en coach. De relatie die ze samen aangaan, staat in dienst van het proces van integreren in de maatschappij, het groeien in autonomie.

REA College

REA College Nederland is een vereniging van drie organisaties die jongeren met een beperking mogelijkheden geven om een opleiding te volgen en vervolgens aan een baan helpen. Deze organisaties zijn Pluryn, Heliomare en Bartiméus.

REA College Bartiméus heeft locaties in Ermelo en Utrecht. Het team van REA College Bartiméus heeft de afgelopen jaren vorm gegeven aan een visie en werkwijzen waarin de relatie tussen cursist en coach centraal staat. Een relatie die in dienst staat van het proces van integreren in de maatschappij, het groeien in autonomie.

REA College Bartiméus wil deze visie (SamenZelf) en de ontwikkelde manieren van werken (SamenZelfKunde) graag met jou delen!

Meer over ons?