Wennen aan vrijheid en verantwoordelijkheid

De REA College Topklas

OLYMPUS DIGITAL CAMERAREA College Bartiméus voert, net als de andere locaties van REA College Nederland, de Topklas uit. De Topklas, wat is dat eigenlijk? Je gaat naar school, maar… Je bent af van examens. Je krijgt geen cijfers als beoordeling. Je haalt geen diploma. Je moet vooral zelf oriënteren.
De Topklas wekt daarmee bij sommige cursisten in eerste instantie de indruk vrijblijvend of op z’n minst onduidelijk te zijn. Het is vaag wat je moet doen en er hangt weinig van af. Zou je zeggen…

Wennen

Dat maakt dat het elk jaar weer wennen is. Ook dit jaar was dat weer zo. Wennen voor de coaches en voor de cursisten. Voor sommigen was het wennen aan de onduidelijkheid van “zelf oriënteren”, voor anderen was het wennen aan de constatering dat je toch ineens van alles moet terwijl je dacht dat je niks hoefde. Dat je een project moet gaan doen, opdrachten Nederlands en rekenen moet doen, enzovoort. Want als je er geen cijfer voor krijgt, wat is het nut er dan van? Voor coaches was het wennen aan allemaal nieuwe individuen, hoe die een groep vormen en hoe ieder reageert op de vrijheid en verantwoordelijkheid die ze krijgen.

Ontwikkeling

Terugkijkend op de eerste periode (september t/m november) zien we toch dat er wat gebeurt. Vrijwel alle Topklas-deelnemers hebben een doel bepaald, een beroepsrichting gekozen die ze verder willen onderzoeken in het vervolg van de Topklas. Waar sommigen in het begin tegengas gaven of in juist verwarring raakten en passief werden, wordt dit minder. De deelnemers hebben steeds meer door dat ze zelf hun eigen toekomst moeten zien vorm te geven.

Zelf je weg vinden

Want dat is waar het in de Topklas om gaat: Helemaal niet vrijblijvend en er hangt veel van af… namelijk: je eigen weg vinden in deze maatschappij, je eigen mogelijkheden zelf gaan ontdekken en benutten maar ook je grenzen zelf gaan zien. Ruimte om “iets” te gaan willen. Dat “iets” kan klein zijn, beginnen met een klein stapje. Wat we hopen is dat de deelnemers keuzes gaan maken, omdat ze zelf keuzes willen maken en niet omdat het moet van pa en ma, de opdrachtgever of ons.
Daarvoor willen we deze jongeren ruimte bieden in de Topklas.