Empowerment

Empowerment, sterker worden in je mogelijkheden om controle te hebben over je eigen leven. Empowerment leidt tot grotere autonomie en tot het maken van eigen, zelfstandige keuzes. Dat resulteert in een toename van de slaagkans om een eigen plaats in de maatschappij of op de arbeidsmarkt te verwerven en te behouden.

SamenZelf werkt op drie manieren aan empowerment:

  • Met onze Empowerment trainingen ondersteunen we de persoonlijke empowerment van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • De VrijBaan train-de-trainer leidt trainers, docenten en coaches op om de VrijBaan training te kunnen geven (met certificering).
  • Door advies op maat ondersteunen wij organisaties om een meer empowerende omgeving te scheppen. Een omgeving, die mensen motiveert en stimuleert in hun persoonlijke ontwikkeling en in hun zelfbeeld. In een empowerende omgeving gaat het over hoe mensen met elkaar omgaan.

Training in de VrijBaan Empowerment Methodiek kan onderdeel zijn van workshopdagen over SamenZelfKunde, maar je kunt ook alleen de VrijBaan train-de-trainer volgen.

Meld je aan via het contactformulier of bel voor meer informatie of maatwerk 030-7210989..

De zes componenten van Empowerment

De VrijBaan Empowerment Methodiek gaat ervan uit dat de volgende zes componenten invloed hebben op de mate waarin iemand in staat is om zelf regie te nemen in zijn leven:

competentie Competentie: “zelfvertrouwen, weten wat je kunt”
Vertrouwen in je eigen vaardigheden om een bepaald doel te bereiken.
beschikking Zelfbeschikking: “weten wat je wilt”
De vaardigheid om zelfstandig keuzes te maken en daarbij ook het gevoel krijgen controle te hebben over je eigen situatie.
betekenis Betekenis: “voor jou van belang”
Je leven ervaren als iets zinvols, dat aansluit bij je eigen opvattingen en waarden en het gevoel dat keuzes in jouw traject betekenis hebben.
impact Impact: “je doet mee”
Het gevoel dat je invloed hebt op je rol in de maatschappij; jouw keuzes hebben invloed op je leven.
identiteit Positieve identiteit: “je bent OK”
Een positief zelfbeeld, waarbij de eigen situatie op een realistische manier is geaccepteerd en er ruimte is voor andere zaken.
orientatie Groepsoriëntatie: “je staat er niet alleen voor”
Het besef dat er altijd sprake is van onderlinge afhankelijkheid, waarbij samenwerking met anderen nodig is.

Kijk voor meer informatie op www.vrijbaan.nl.
Of bekijk de Request-brochure.