Oplossingsgericht coachen

Als je een schip wilt bouwen
Trommel dan geen mensen op om hout te verzamelen
Ga geen werk verdelen en geef geen orders
Leer hen in plaats daarvan te verlangen naar de eindeloze zee
Antoine de Saint-Exupéry

De oplossingsgerichte aanpak, gebaseerd op het gedachtegoed van Insoo Kim Berg en Steve de Shazer, is toekomstgericht en richt zich op de vraag: “Hoe wil je dat jouw toekomst er uit gaat zien?” Wat is je doel en wat is jouw unieke manier om dat doel te bereiken?

“Oplossingsgerichte gespreksvoering is gebaseerd op de respectvolle aanname dat cliënten over de innerlijke bronnen beschikken om hun hoogst individuele en unieke, effectieve oplossingen voor hun problemen te construeren.”
Insoo Kim Berg & Arnoud Huibers in ‘Oplossingsgerichte gespreksvoering’ door Frederike Bannink (2009). Amsterdam: Pearson.

Meer over oplossingsgericht coachen…