Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken, ontwikkeld door Noëlle Pameijer en Tanja van Beukering, is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Dit past bij SamenZelfKunde. We stellen ons zelf voortdurend de volgende vraag: Wat heeft deze persoon in deze omgeving met deze mensen nodig?”

We gaan altijd uit van het positieve, van de mogelijkheden. We kiezen voor een uitdagende leeromgeving, die afgestemd is op de verschillende onderwijsbehoeften. Afwachten tot iemand aan een bepaalde vaardigheid of ontwikkeling toe is.

We vragen ons af wat deze persoon nodig heeft van groepsgenoten, professional en/of ouders om een bepaald doel te kunnen behalen.

Veel scholen gebruiken het Handelingsgericht werken. Wat doen we anders in SamenZelfKunde?
Handelingsgericht werken is bedoeld om samen te werken met de leerling. Maar als professionals aan de slag gaan met handelingsplannen, verdwijnt het samen vaak uit beeld.
In het Handelingsgericht werken volgens SamenZelf werken professional en cliënt/leerling vanaf het begin constructief samen. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid.
Er is een gemeenschappelijk belang. Er is veel aandacht voor wensen en verwachtingen van alle betrokkenen. We stellen concrete doelen. Waar willen we aan werken? Hoe en wanneer gaan we dat evalueren? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Wil je Handelingsgericht leren werken volgens SamenZelf? Informeer naar onze workshops of vraag om advies!