Bouwstenenmodel

Als leren niet lukt, zijn er vaak problemen met stress. Angst en stress blijken de common factor te zijn bij bijna alle psychische problemen. Angst en stress kunnen soms al vroeg in het leven zichtbaar worden. Er kan sprake zijn van een aangeboren kwetsbaarheid (bijvoorbeeld autisme of ADHD), maar ook een stressvolle opvoedingsomgeving, taalproblemen, conflicten, trauma, mishandeling en verlies kunnen leiden tot problemen in de ontwikkeling van het kind: doordat het kind niet leert om adequaat met stress om te gaan, ontwikkelt het afwijkend gedrag.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het reguleren van stress en emoties (affectregulatie) is de basis voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en mentaliseren (denken over voelen, voelen over denken), maar ook voorwaarde voor een goede cognitieve ontwikkeling. SamenZelfKunde gaat ervan uit dat – welke leeftijd de leerling ook heeft – aangesloten moet worden bij het emotionele ontwikkelingsniveau van de leerling. Met het Bouwstenenmodel voor sociaal-emotionele ontwikkeling sla je de weg in naar zelfregulering en zelfstandigheid.

Het Bouwstenenmodel

Het Bouwstenenmodel is ontwikkeld door Truus Bakker-van Zeil, psychotherapeut en orthopedagoog. Het Bouwstenenmodel laat zien hoe in een gezonde hechtingsrelatie de vijf bouwstenen van sociaal-emotionele ontwikkeling worden gevormd:
bouwstenenmodel

De bouwstenen funderen elkaar. Dat wil zeggen dat een goede ontwikkeling van een eerdere bouwsteen een goede basis geeft voor de ontwikkeling van de volgende bouwsteen en daar in ook aanwezig blijft. Als er verstoringen optreden in de ontwikkeling, zullen die ook hun invloed houden in de ontwikkeling van de volgende bouwsteen of zelfs betekenen dat het kind de volgende bouwsteen nauwelijks ontwikkelt.

Iedere bouwsteen vraag een specifieke benadering om de ontwikkeling van deze bouwsteen optimaal te stimuleren. Het Bouwstenenmodel van Bakker biedt handvatten voor een pedagogische aanpak: door goed te kijken, kunnen we een idee krijgen van welke bouwsteen het kind onvolledig ontwikkeld heeft en welke pedagogische benadering dit kind dus nodig heeft om de gestagneerde ontwikkeling weer op gang te helpen.

In SamenZelfKunde is deze methode uitgewerkt tot een aanpak die geschikt is voor jongvolwassen met contact- en gedragsproblemen. We kiezen een aanpak die aansluit bij de bouwsteen die onvoldoende tot ontwikkeling is gekomen. We bouwen verder aan optimale relationele vaardigheden, uitgaande van wat al wel is ontwikkeld.

Volg de training of neem contact op met SamenZelf voor meer informatie over het gebruiken van het Bouwstenenmodel.