ArbeidsmarktGericht Kwalificeren

Arbeidsmarkt Gericht Kwalificeren (AGK) is een methodiek om een arbeidsmarktgericht opleidingstraject te maken. Daarin wordt rekening gehouden met de beperkingen van de deelnemer.

Hoewel in het MBO op ROC’s steeds meer ruimte is voor individuele trajecten, zijn die wel allemaal gericht op het kwalificeren en dus behalen van het diploma. Het samenstellen van individuele trajecten op maat is vaak niet in overeenstemming met de werkwijze op een ROC. De instrumenten, die voor ArbeidsmarktGericht Kwalificeren ontwikkeld zijn, kunnen dit proces ondersteunen.

In het MBO is het “kwalificatiedossier” het uitgangspunt van de opleiding. In het kwalificatiedossier staan de kerntaken en werkprocessen beschreven die de deelnemer moet kunnen uitvoeren om in aanmerking te komen voor kwalificatie.

Ook in ArbeidsmarktGericht Kwalificeren is het “kwalificatiedossier” het uitgangspunt, maar dan niet met de eis dat de deelnemer alle werkprocessen moet kunnen uitvoeren. Want soms is dat niet mogelijk als gevolg van de beperking. AGK gaat uit van wat er wél kan. De deelnemer vult zijn portfolio met bewijzen van beheersing van de werkprocessen die hij wél kan uitvoeren èn met de informatie die een werkgever nodig heeft om zicht te krijgen op zijn mogelijkheden. Docent / coach en deelnemer kiezen daarbij op de persoon afgestemd opleidingsmateriaal dat past bij de werkprocessen die haalbaar zijn voor de deelnemer.

Uitgangspunten voor opleiden volgens ArbeidsmarktGericht Kwalificeren:

  • De kwalificatiestructuur van het MBO vormt het uitgangspunt. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt;
  • Wij leiden op in substantiële, arbeidsmarktrelevante onderdelen van officiële beroepen (kerntaken en werkprocessen van die beroepen);
  • Wij zien de goede beheersing van de voor cursist haalbare onderdelen van het beroep als gewenst resultaat: zo mogelijk aantoonbaar op basis van examens op MBO-niveau; in ieder geval aantoonbaar middels portfolio bewijzen;
  • Om de herkenbaarheid voor het bedrijfsleven zo groot mogelijk te maken, formuleren we de informatie over wat een cursist te bieden heeft in de taal van bedrijven.