Wat is SamenZelf?

Op je eigen benen staan en een plek innemen in de maatschappij is voor ieder mens een opdracht. Dit is nog meer een uitdaging als je een beperking hebt. Hoe kunnen we mensen met een beperking ondersteunen om die uitdaging aan te gaan?

Anders kijken

SamenZelf is een initiatief van REA College Bartiméus. Ons doel is professionals te leren om anders te kijken. SamenZelf staat voor de overtuiging dat ieder mens de uitdagingen van het leven aan mag gaan op zijn eigen manier. Eigen verantwoordelijkheid en relatie zijn daarbij de belangrijkste pijlers. Ieder mens is zelf verantwoordelijk en weet zijn eigen weg in het leven. Nooit alleen, altijd samen. Vanuit de relatie. Als er genoeg samen is, groeit zelfstandigheid.

Anders doen

SamenZelfKunde is een manier van werken die is ontwikkeld vanuit onze ervaring in het begeleiden van jongeren met een beperking. SamenZelfkunde geeft je handvatten om mensen te steunen in hun weg om op eigen benen te gaan staan en mee te doen in de maatschappij.

Deze manier van werken heeft een “Droste-effect”… het werken aan ontwikkeling ondersteunt de ontwikkeling!

Maak kennis met SamenZelfKunde in een gratis workshop.

Wil je nu alvast zelf op ontdekkingstocht? Maak dan gebruik van het uitklapmenu hieronder:

pijldown_donkerblauwIk begin bij de organisatie waar ik werk (OMGEVING)

Stel je voor… dat je werkt in een professionele omgeving die gericht is op eigen initiatief en zelfregie van de leerling / cliënt. Zodat die leerling stapje-voor-stapje groeit in autonomie en zelfvertrouwen. En jij als professional niet overal voor hoeft te zorgen. Klinkt mooi he? Dat werkt natuurlijk alleen in een organisatie die op dezelfde manier met haar medewerkers omgaat. Waar er echt contact is tussen medewerkers. Waar inspraak en eigen ondernemerschap echt gewaardeerd worden. Zin om te werken aan een empowerende omgeving?

Vind meer informatie, meld je aan voor een workshop of neem contact op voor een Quick Scan van jouw organisatie.

pijldown_donkerblauwIk begin met mijn gedrag (GEDRAG)

Stel je voor… dat je met jouw gedrag echt invloed zou hebben op het gedrag van je leerlingen / cliënten. Dat jouw gedrag een goed antwoord geeft op angst, wantrouwen, passiviteit, starheid, desinteresse, contactmijding, onzekerheid of zelfoverschatting. Maar ook op frustratie, agressiviteit en manipulatie. En op gebrek aan discipline, gebrek aan overzicht en/of concentratie. Wat roept het bij jou op als je dit leest? Misschien geloof je er niet in (wantrouwen, desinteresse)? Of twijfel je of je dit zou kunnen (onzekerheid)? Of raakt het aan een VERLANGEN?

Ontdek het Bouwstenenmodel! of boek direct de training.

pijldown_donkerblauwIk begin met wat ik wil kunnen (VAARDIGHEDEN)

Stel je voor… dat je jezelf zo competent zou voelen dat je – op het gebied van de vraag waarmee je naar deze site bent gekomen – meestal zou weten hoe je het moet aanpakken. Dat je de (interpersoonlijke, pedagogische, didactische) vaardigheden hebt om de situatie te veranderen… Om dat te bereiken zou je een mentale kaart moeten hebben, een plan of strategie. Werkwijzen die helder zijn en die je kunt oefenen.

Bel voor maatwerk onze relatiebeheerder Otto Jager op 030-7541950 of kies uit het volgende aanbod:

pijldown_donkerblauwIk onderzoek mijn overtuigingen (OVERTUIGINGEN)

Stel je voor… dat die leerling / cliënt voor wie jij een oplossing zoekt zich door jou helemaal gehoord, gezien en serieus genomen zou voelen… Dat je hem meeneemt in het contact met jou en hem uitdaagt om zelf stappen te nemen. Welke overtuigingen zouden daaraan bij jou ten grondslag liggen? Met welke overtuigingen zou je je werk doen, gesprekken ingaan?

Duik in SamenZelfKunde!

pijldown_donkerblauwIk begin bij wie ik ben (IDENTITEIT)

Stel je voor… dat je in je werk steeds dicht bij jezelf zou kunnen blijven. Dat je verantwoordelijkheid neemt voor jezelf en wat van jou is, en de ander zijn eigen verantwoordelijkheid laat houden. Dat je open staat voor je eigen realiteit en voor die van de ander. Dat je fouten van jezelf en van de ander met mildheid kunt bekijken. Dat je zou kunnen toegeven dat je sommige dingen moeilijk vindt en respect zou hebben voor wat de ander moeilijk vindt. Dat je de wil en de hoop zou hebben om groei / ontwikkeling van jezelf en de ander mogelijk te maken.

Kennis van jezelf en groei naar volwassen omgaan met jezelf en de ander zijn onmisbaar als je met mensen werkt.

Duik in jezelf en vind wegen naar de ander…!

pijldown_donkerblauwIk begin bij mijn missie in het leven (MISSIE)

Stel je voor… dat het beter zou kunnen worden… Dat alle energie die jij erin steekt niet voor niets is. Dat jij in je leven een missie hebt en dat je werk – en ook de vraag waar je nu mee zit – op een of andere manier te maken heeft met die missie. Als je uitgaat van jouw missie in je leven, geeft dat hoop. Hoop voor je eigen ontwikkeling, maar ook hoop voor de ontwikkeling van die leerling(en) waar je nu mee zit.

Wat onze missie is? Mensen ervan overtuigen dat zij uniek zijn en het waard zijn om gezien, gehoord en serieus genomen te worden. En hen helpen om hun eigen doel te vinden.

Ontdek jouw missie…