SamenZelfKunde – een prettige manier van begeleiden

SamenZelfKunde is een prettige en efficiënte manier van begeleiden.

Een manier van werken in coaching en begeleiding met een visie gericht op relatie, eigen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar, erkenning van ieders eigenheid, wederzijdse afhankelijkheid en ontwikkelingsvermogen.

SamenZelfKunde geeft je handvatten om mensen te steunen in hun weg om op eigen benen te gaan staan en mee te doen in de maatschappij. SamenZelfKunde richt zich op het versterken van

RELATIE
Waarin we accepteren dat:
… de ander principieel anders is en iedereen kwetsbaar is
… we het met elkaar te doen hebben
… we verantwoordelijk zijn voor elkaar

&

AUTONOMIE
Zelf richting geven aan je leven. Stuurman op je eigen schip.
SamenZelfKunde ziet het ontwikkelen van autonomie
als belangrijk doel van opvoeden en begeleiden.

woorden

Maak kennis met SamenZelfKunde in een gratis workshop.

Of lees meer over de methodieken die we gebruiken in SamenZelfKunde:

SamenZelfInzicht

In SamenZelfKunde geven wij professionaliteit vorm door een relatie aan te gaan met cliënten. Een relatie die gebaseerd is op echtheid en verantwoordelijkheid. We zetten de relatie in om de cursist te helpen groeien. We bieden vertrouwen, grenzen en uitdaging. … Lees verder

Empowerment

Empowerment, sterker worden in je mogelijkheden om controle te hebben over je eigen leven. Empowerment leidt tot grotere autonomie en tot het maken van eigen, zelfstandige keuzes. Dat resulteert in een toename van de slaagkans om een eigen plaats in … Lees verder

ArbeidsmarktGericht Kwalificeren

Arbeidsmarkt Gericht Kwalificeren (AGK) is een methodiek om een arbeidsmarktgericht opleidingstraject te maken. Daarin wordt rekening gehouden met de beperkingen van de deelnemer. Hoewel in het MBO op ROC’s steeds meer ruimte is voor individuele trajecten, zijn die wel allemaal … Lees verder

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken, ontwikkeld door Noëlle Pameijer en Tanja van Beukering, is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Dit past bij SamenZelfKunde. We stellen ons zelf voortdurend de … Lees verder

Oplossingsgericht coachen

Als je een schip wilt bouwen Trommel dan geen mensen op om hout te verzamelen Ga geen werk verdelen en geef geen orders Leer hen in plaats daarvan te verlangen naar de eindeloze zee Antoine de Saint-Exupéry De oplossingsgerichte aanpak, … Lees verder

Bouwstenenmodel

Als leren niet lukt, zijn er vaak problemen met stress. Angst en stress blijken de common factor te zijn bij bijna alle psychische problemen. Angst en stress kunnen soms al vroeg in het leven zichtbaar worden. Er kan sprake zijn … Lees verder